Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения
Зимната обстановка на територията на Община Нови пазар към 12:00 ч., на 06.02.2020 год.
06.02.2020


Информация във връзка с усложнената метеорологична и пътна обстановка на територията на община Нови пазар към 12:00 ч., на 06.02.2020 год.

По отношение на пътната обстановка, със Заповед № 149/06.02.2020 год.,на Кмета на Община Нови пазар е преустановено движението на МПС по път SHU/III-701/ Нови пазар-граница (Община Нови пазар – Каспичан) – Плиска /III-2007), за периода от 10:00 часа на 06.02.2020 год., до 10:00 часа на 07.02.2020 год. При промяна в пътната обстановка и привеждане на пътя според стандартите за движение в зимни условия, заповедта ще бъде отменена.

Към 12:00 ч. е непроходим пътния участък от разклона преди с. Стоян Михайловски до с. Мировци.

Републикански път 2-27 в уастъка гр. Нови пазар – с. Тръница е почистен до с. Преселка и почистването продължава посока с. Тръница, след което ще бъде почистен и общински път с. Тръница – с. Писарево, който в момента е непроходим. Ще бъде осигурен достъп и до с. Беджене.

Пътните участъци до с. Енево, с. Стан, с. Зайчино ореше, с. Войвода, с. Избул, с. Правенци са проходими при зимни условия.

Републикански път 3-701 в участъка от гр. Нови пазар до разклона за с. Войвода е проходим при зимни условия.

В следствие на аварирали далекопроводи и възникнали аварии е прекъснато електроподаването във всички населени места на територията на Община Нови пазар, с изключение на общинския център. Поради възникнала авария е прекъснато електроподаването в кв. „Едно” в района на „Бешик Тепе”, в гр. Нови пазар.

В резултат на спряното електроподаване е възможно нарушаване на водоподаването във всички населени места на територията на Община Нови пазар. Към настоящия момент в с. Правенци е прекъснато водоподаването.

Към 12:00 ч. няма данни за бедстващи лица и закъсали превозни средства. Във всички населни места са осигурени стоки от първа необходимост.

В общинския център има осигурено 24-часово дежурство, на следния телефонен номер: 0885302775.

Във връзка с усложнената пътна обстановка, потребителите на топъл обяд и социални услуги в селищата без достъп, няма да могат да се възползват от предоставената услуга.