Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Добре дошли
/assets/Files/Pictures/home/344b.jpgОбщина Нови пазар е самоуправляваща се административно - териториална единица, с мащабна икономика, съвременна инфраструктура, модерна база за образованието, културата, здравеопазването и спорта, ефективна търговия и достъпни социални услуги. Предимствата на Нови пазар:
- Стратегическо географско разположение.
- Близост до речно пристанище и попадащ в едночасовия изохрон от морските курорти и пристанища.
- Развиваща се икономика и наличие на свободна земя и сгради.
- Образована и можеща работна сила.
- Местна власт, гарантираща спокойствието и сигурността на гражданите, обърната с лице към всички потенциални инвестори и гости на общината.    
  


/assets/Files/Pictures/home/kula.jpgНови пазар е с богати традиции в силикатната промишленост, с голям брой квалифицирани работници, които произвеждат качествени стъкларски, порцеланови и керамични изделия, предназначени за Гърция, Турция, Холандия, Русия. Успешно се развива едно сравнително ново производство -матирането на бутилки за алкохол. Наличието на изградена база и подготвени кадри предлагат отлични възможности за производството на корабни детайли и механизми. Сериозни постижения има в дървообработващата промишленост: производство на паркетни плоскости, фургони и дървени къщи, котиращи се добре на европейския пазар. Хранително-вкусовата промишленост е ориентирана основно към преработката на селскостопанска продукция. Навярно най-добри възможности за развитие дава селското столанство. Плодородната почва, благоприятният климат, липсата на замърсяващи производства, изградената система за напояване са предпоставки за ускорено развитие на земеделието и животновъдството. Нови пазар е деклариран географски регион за производство на бели вина, като най-известните маркови вина са Пино Гри и Шардоне.


Центъра за информация и услуги на граждани и юридически лица

Адрес: община Нови пазар, гр. Нови пазар, п.к. 9900, ул. "Васил Левски" № 3;

WEB - адрес: http://www.novipazar.acstre.com;
Е mail - адреси: npazar@icon.bg
novipazar@novipazar.bg

0537/ 95166; 
0537 / 23311
;

Факс: 0537 / 24010;

       Работно време: от 08:00 до 17:30 часа без прекъсване.

 
Новини
07.02.2020
Отмяна на ограничението за движение на МПС в Община Нови пазар

На основание чл.44, ал.2 от ЗМСМА и чл.65 от Закона за защита при бедствия

ОТМЕНЯМ:

Заповед № 149 от 06 Февруари 2020 год., за движението на МПС по път SHU /III-701/ НОВИ ПАЗАР – ГРАНИЦА (общ.Нови – пазар – Каспичан) – ПЛИСКА /III-2007/.


06.02.2020
Информация във връзка с усложнената метеорологична и пътна обстановка на територията на община Нови пазар към 17:00 ч., на 06.02.2020 год.
По отношение на пътната обстановка, със Заповед № 149/06.02.2020 год.,на
Кмета на община Нови пазар е преустановено движението на МПС по път
SHU/III-701/ Нови пазар-граница (община Нови пазар - Каспичан) - Плиска
/III-2007), за периода от 10:00 часа на 06.02.2020 год., до 10:00 часа
на 07.02.2020 год. При промяна в пътната обстановка и привеждане на пътя
според стандартите за движение в зимни условия, заповедта ще бъде
отменена.

06.02.2020
Съобщение за спиране на вода в част от гр.Нови пазар и някои населени места в Община Нови пазар

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

 

От предоставена информация от Експлоатационен район Нови пазар към В и К Шумен ООД,  следствие продължително прекъсване на електрозахранването в помпените станции, се очаква нарушено водоподаване във високите части на град Нови пазар, с.Енево, с.Стан, с.Зайчино ореше, с.Памукчии, с.Правенци

 

 

ОБЩИНСКА АДМИНИСТРАЦИЯ


06.02.2020
Зимната обстановка на територията на Община Нови пазар към 12:00 ч., на 06.02.2020 год.
Информация във връзка с усложнената метеорологична и пътна обстановка на територията на община Нови пазар към 12:00 ч., на 06.02.2020 год.

По отношение на пътната обстановка, със Заповед № 149/06.02.2020 год.,на Кмета на Община Нови пазар е преустановено движението на МПС по път SHU/III-701/ Нови пазар-граница (Община Нови пазар – Каспичан) – Плиска /III-2007), за периода от 10:00 часа на 06.02.2020 год., до 10:00 часа на 07.02.2020 год. При промяна в пътната обстановка и привеждане на пътя според стандартите за движение в зимни условия, заповедта ще бъде отменена.

05.02.2020
ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СПИСЪКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – НОВИ ПАЗАР ЗА МАНДАТ 2020-2023 ГОДИНА

Във връзка с необходимост от попълване на списъка на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Нови пазар и в изпълнение на Протокол № 5 от 30.01.2020г. от заседание на Общински съвет – Нови пазар, в частта относно Решение № 45/30.01.2020г. на ОбС - Нови пазар, прието въз основа на Предложение с вх. № 00-29/22.01.2020г. от Иван Ганчев относно: „Откриване на процедура за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Нови пазар (мандат 2020-2023)”, се продължава откритата с Решение № 687-56/31.05.2019г. на ОбС Нови пазар процедура за определяне на...


04.02.2020
Заповед 120/31.01.2020г., съгласно чл.99Б от ЗГР