Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Програми

*ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА НАСЪРЧАВАНЕ ИЗПОЛЗВАНЕТО НА ЕНЕРГИЯ ОТ ВЪЗОБНОВЯЕМИ ИЗТОЧНИЦИ 2012 – 2022 г.*
13.09.2019

Програма за управление и разпореждане с имоти-общинска собственост в Община Нови пазар за 2019 год.
28.12.2018

Програма за развитие на туризма на територията на Община Нови пазар 2018-2023г.
30.10.2018

Програма за развитие на читалищната дейност в Община Нови пазар за 2018 год.
09.02.2018

Програма за управление и разпореждане с имотите - общинска собственост в Община Нови пазар през 2018 год.
28.12.2017

Програма за закрила на детето за 2017 год.
10.11.2017