Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС
Конкурси

Конкурс за възлагане управлението на социалната услуга „Обществена трапезария“
09.05.2017

Обява за свободна работна длъжност социален работник в ЦНСТДМУ-гр.Нови пазар
13.04.2017

Обява за свободно работно място за длъжността Управител в ЦНСТДМБУ
08.02.2017

Обява за свободни работни места за специалисти : - психолог (1/2 щат) - логопед (1/2 щат)
17.11.2016

Обява за свободно работно място за длъжността Управител на Дневен център за деца с увреждания ( ДЦДУ) "Къщичката"
07.11.2016

Kонкурс за длъжността Началник отдел "ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС"
19.10.2016