Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Новини - Общински съвет Нови пазар

СПИСЪК на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – НОВИ ПАЗАР / МАНДАТ 2020-2023 ГОДИНА
26.02.2020
СПИСЪК
на ДОПУСНАТИТЕ КАНДИДАТИ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ
ЗА РАЙОНЕН СЪД – НОВИ ПАЗАР / МАНДАТ 2020-2023 ГОДИНА

 

            Общински съвет Нови пазар, на основание чл.68, ал.5 от Закона за съдебната власт, публикува списък на допуснатите кандидати за съдебни заседатели за Районен съд – Нови пазар за мандат 2019 – 2023 г., заедно с техните автобиографии, мотивационни писма и документи:


Промяна часът на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, инвестиции и трудова заетост
24.02.2020
Промяна часът на заседание на Постоянна комисия по бюджет, финанси, икономика, нормативна уредба, инвестиции и трудова заетост
Новият начален час на заседанието на комисията е от 17.00 часа на 26.02.2020 г. /сряда/ в зала 310 в Общинска администрация

Проект за дневен ред за 7-то редовно заседание на Общински съвет Нови пазар, насрочено за 27.02.2020 год. (четвъртък), 13,30 часа, зала 310 в сградата на Общинска администрация.
21.02.2020

Проект за дневен ред за 6-то извънредно заседание, насрочено за 10.02.2020 год. (понеделник), 17,00 часа, зала 310 в сградата на Общинска администрация.
07.02.2020

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ОТКРИТВАНЕ НА ПРОЦЕДУРА ЗА ПОПЪЛВАНЕ СПИСЪКА НА КАНДИДАТИТЕ ЗА СЪДЕБНИ ЗАСЕДАТЕЛИ ЗА РАЙОНЕН СЪД – НОВИ ПАЗАР ЗА МАНДАТ 2020-2023 ГОДИНА
05.02.2020

Във връзка с необходимост от попълване на списъка на действащите съдебни заседатели, участващи в разглеждането на наказателни дела в Районен съд – Нови пазар и в изпълнение на Протокол № 5 от 30.01.2020г. от заседание на Общински съвет – Нови пазар, в частта относно Решение № 45/30.01.2020г. на ОбС - Нови пазар, прието въз основа на Предложение с вх. № 00-29/22.01.2020г. от Иван Ганчев относно: „Откриване на процедура за попълване списъка на кандидатите за съдебни заседатели за Районен съд – Нови пазар (мандат 2020-2023)”, се продължава откритата с Решение № 687-56/31.05.2019г. на ОбС Нови пазар процедура за определяне на...


Обявление по реда на чл.26, ал.3 от ЗНА относно проект за Наредба за изменение на Наредба за определяне размера на метните данъци на територията на Община Нови пазар
21.01.2020