Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС
Профил на купувача

НОВО!!! Нов ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА!!! от 27.07.2017г. !!!!
27.07.2017

НОВО!!! Нов ПРОФИЛ НА КУПУВАЧА!!! от 15.09.2015г
14.09.2015

Протокол от обществена поръчка с предмет: „Определяне на оператор за отпечатване, управление и доставка на ваучери за храна за нуждите на служителите на община Нови пазар”
14.09.2015

Хидроизолация и текущ ремонт на покриви за 3 обособени позиции-Протокол от заседанието на комисията
08.09.2015

ИНФОРМААЦИЯ ЗА ПЛАТЕНИ СУМИ ПО ДОГОВОРИ ПО ПРОЦЕДУРИ
08.09.2015

ОП с предмет "Допълнително възстановяване на улични настилки, по трасета на обект "Частично изграждане на канализационна мрежа и реконструкция на съществуващата водопроводна мрежа на гр.Нови пазар, общ. Нови пазар, обл.Шумен" след предвиденото в проект
08.09.2015