Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Заместник-кметове
Ивайло Петров Николов

Заместник кмет „ХП и ППСН” на Община Нови пазар

 

        Ивайло Петров Николов - роден на 26.02.1974 г. в гр.Шумен. Завършва средно образование в СОУ "Хан Исперих" - гр. Нови пазар.
Завършва висше образование в ШУ "Еп
ископ Константин Преславски" със специалност "Начална училищна педагогика".
След това завършва и две магистърски степени - "Пред училищна и начална педагогика" и "Психология" в същото учебно заведение.
Бил е начален учител в СОУ "Хан Исперих" - гр. Нови пазар, работил и като психолог в "Асоциация ЕС-О-ЕС - жени и деца преживели насилие".
Дългогодишен член на читалищното настоятелство в Нови пазар. Семеен е с едно дете. 

 

 

 

Стая 307
Тел. 0537 / 95523, факс 0537 / 24010


Айсел  Исмаил Руфад

Заместник кмет „ТСУ, ЕЗ и ППОСЕОС” на Община Нови пазар

 /assets/Zam-Kmetove/zam-kmet-1.JPG

Родена на 26.01.1979.г.

Основно образование – ОУ „Н. Й. Вапцаров” гр. Нови пазар – 1985 – 1993 г.

Средно образование–СОУ „Васил Левски”гр. Нови пазар– 1993–1996 г.

Висше образование – ШУ „Епископ Константин Преславски” гр. Шумен – специалност „Турска филология” – магистър– 1996 – 2002г.

Образователно-квалификационна степен – магистър – „Регулиране и контрол на социалните дейности” – 2006 – 2007 г.

Българско училище за политика към НБУ– 2008 – 2009

Професионална кариера:

- от 03.02.2003.г. – Учител в ОУ „Хр. Ботев” с. Памукчи

- от 03.01.2008.г. – Зам. кмет на Община Нови пазар

Обществени ангажименти:

- общински съветник в ОбС – Нови пазар, мандат 2007 г. до м. 01.2008.г.

- член на постоянните комисии в ОбС – Нови пазар 2007 г. до м. 01.2008.г.

Семейно положение:

Омъжена с една дъщеря

Хоби:

- четене на книги

- пътуване

Любима мисъл:

„Не вървете по стъпките на другите, защото няма да оставите следи”

 

Стая 303

Тел. 0537 / 95525, факс 0537 / 24010

e-mail: aisle.rufad@abv.bg

Приемен ден – понеделник – 10,00 – 12,00 часа

Петък – 10,00 – 12,00 часа