Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
РИОСВ

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС НА ОБЕКТ: "Изграждане на собствено водовземно съоръжение" с възложител "ДЮРА-ТАЙЛС БГ" АД
14.12.2018

Уведомление за инвестиционно предложение на "Водоснабдяване и канализация - Шумен" ООД
29.10.2018

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС НА ОБЕКТ: "Подмяна преносен газопровод в участъка "ОС Вълчи дол - КВ Преселка" с възложител "Булгартансгаз" ЕАД
13.08.2018

OБЯВА - Общинска администрация Нови пазар уведомява всички заинтересовани страни, че е изготвена актуализация на Програма за управление на отпадъците на Община Нови пазар 2016-2020 г
19.06.2018

Информация за преценяване необходимостта от ОВОС НА ОБЕКТ: ЦЕНТЪР ЗА ГРИЖА ЗА ЛИЦА С УМСТВЕНА ИЗОСТАНАЛОСТ
15.06.2018

приложение 2, наредба ОВОС МРРБ
25.05.2018