Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения

Заповед № 410/09.04.2020г. за промяна на заповедтта свързана с извънрендото положение в частта за "общинския пазар"
09.04.2020

Съобщение третиране посеви от "Румена Шумен" АД
09.04.2020

Съобщение за авария - ВИК
09.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

По информация от Експлоатационен район - Нови пазар към „В и К Шумен” ООД, поради възникнала авария на територията на град Нови пазар,


Съобщение за нарушено водоснабдяване
09.04.2020

СЪОБЩЕНИЕ

 

                             УВАЖАЕМИ СЪГРАЖДАНИ,

Поради извършване на подмяна на аварирал помпен агрегат в дълбок сондаж от водоснабдителната система на гр.Нови пазар, днес 09.04.2020г.


Съобщение за спиране на водатa
08.04.2020

                                                                                       СЪОБЩЕНИЕ


                  Поради възникнали аварии на водопровод от водопроводната мрежа на гр. Н. 
пазар и необходимост от извършване на аварийно-възстановителни работи

Класиране от провеждане на конкурс за длъжността Секретар на община
07.04.2020