Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения

ПРАЗНИЧНА ПРОГРАМА ПО ПОВОД 135 ГОДИНИ ОТ ОБЯВЯВАНЕТО НА НОВИ ПАЗАР ЗА ГРАД
27.11.2018

Да запалим заедно светлините на коледната елха
27.11.2018

Да запалим заедно светлините на коледната елха
27.11.2018

Списък на допуснатите и недопуснатите кандидати за участие в конкурс за длъжността Главен Юрисконсулт
26.11.2018

10 бр. Заповеди на Областна дирекция "Земеделие" Шумен
13.11.2018

Обявление за конкурс за Главен юрисконсулт
07.11.2018