Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения

Уведомление за инвестиционно предложение - Община Нови пазар
15.08.2019

Съобщение за третиране срещу вредители
14.08.2019

Обява от Общинска служба "Земеделие"-гр. Нови пазар за провеждане на комисии по чл.37 в, ал.1 от ЗСПЗЗ
14.08.2019

Заповед от ОД "Земеделие" Шумен
13.08.2019

Покана за публично обсъждане на Гoдишен отчет за изпълнение на бюджет към 31.12.2018 г. на Община Нови пазар
06.08.2019

На вниманието на лицата, извършващи дейност в местата за настаняване
02.08.2019