Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения

XVIII Национален конкурс за акордеонисти “Танцуващи клавиши”, Нови пазар, 18 – 20 април 2019
12.04.2019

Tри броя Заповеди за изменение на споразумения за ползване на масиви земеделска земя за стопанската 2018-2019г. и три броя Заповеди за изменение на полски пътища за стопанската 2018-2019г.
08.04.2019

СЪОБЩЕНИЕ за планово прекъсване на електрозахранването
05.04.2019

Oбявa за свободни длъжности за "Изпълнител - шофьор"/шофьор на товарен автомобил/-2 щатни бройки.
05.04.2019

Oбявa за свободнa длъжност за "Инспектор-Контрольор по Наредба № 1"
05.04.2019

Съобщение на водовземни съоръжения за подземни води и кладенци за задоволяване на собствени потребности
05.04.2019