Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
„Процедура за определяне на съдебни заседатели в Окръжен съд – Шумен”

 Протокол на комисията, Списък на допуснатите кандидати и комплектите документи на шестимата кандидати.

Документация

Обявление относно Решение 518/25,05,2018 г

Обявление

Обявление за откриване на процедура за определяне на съдебни заседатели в Окръжен съд – Шумен

Обявление

Заявление за съгласие;

Заявление

Декларация за липса на обстоятелства по чл.67, ал.З от ЗСВ /

Декларация