Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС
Търгове

Заповед за търг №712/11.07.2017г
13.07.2017

Заповед за търг №711/11.07.2017г
13.07.2017

Заповед за търг №701/06.07.2017г.
06.07.2017

Заповед за търг №697/05.07.2017г.
06.07.2017

Заповед за търг №685/04.07.2017г.
05.07.2017

заповед за търг №644/22.06.2017г.
26.06.2017