Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Търгове

Заповед за търг №2032/26.10.2017г
27.10.2017

Заповед за търг №2009/23.10.2017г
23.10.2017

Заповед за търг №2008/23.10.2017г
23.10.2017

Заповед за търг №1001/21.09.2017г
21.09.2017

Заповеди от № 971 до № 979 от 14.09.2017г. за спечелен търг
14.09.2017

Заповед за търг №932/05.09.2017г
07.09.2017