Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Търгове

Заповед за търг №420/12.04.2018г
12.04.2018

Заповед № 209 от 13.02.2018г. за спечелен търг
13.02.2018

Заповеди от № 206 до № 208 от 13.02.2018г. за спечелен търг
13.02.2018

Заповед за търг №190/05.02.2018г за отдаване под наем на общински терени по КК и КР на гр.Нови пазар
05.02.2018

Заповед за търг №185/05.02.2018г
05.02.2018

Заповед за търг №150/24.01.2018г
24.01.2018