Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Наредби

Наредба за овладяване популацията на безстопанствените кучета на територията на Община Нови пазар - ревизия 2
09.08.2018

Наредба за общинската собственост - ревизия 2
07.06.2018

Наредба за определяне на администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Нови пазар - ревизия 41
02.11.2017

Наредбата за записване, отписване и преместване на децата в общинските детски градини, приета 2016 год., изменена през март 2017.год
10.05.2017

Н А Р Е Д Б А за определяне размера на местните данъци на територията на община Нови пазар - ревизия 10
05.01.2017

Наредба за определяне на администрирането на местните такси и цени на услуги в Община Нови пазар - ревизия 40
05.01.2017