Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Решения на ОбС

Дневeн ред и взетите решения на 50-то тържествено заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 10.12.2018.год.
13.12.2018

Дневeн ред и взетите решения на 49-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 30.11.2018.год.
06.12.2018

Дневeн ред и взетите решения на 48-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 26.10.2018.год.
02.11.2018

Дневeн ред и взетите решения на 47-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 28.09.2018.год.
04.10.2018

Дневeн ред и взетите решения на 46-то извънредно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 31.08.2018.год.
05.09.2018

Дневeн ред и взетите решения на 45-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 27.07.2018.год.
03.08.2018