Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Кмет на община Нови пазар

ИВАЙЛО  СТОЯНОВ КАМАДЖИЕВ

Кмет на Община Нови пазар

 /assets/Kmet/kmet.JPGРоден на 12.11.1964.г. в гр. Нови пазар

Образование и квалификация:

Средно образование: в СПТУ по Автотранспорт гр. Нови пазар

Висше: ПИНУ гр. Шумен от 1985.г.  – 1987.г.

Професионален стаж:

От 1987 г. – 1992 г. в СОУ „Васил Левски” гр. Нови пазар  – начален учител

От 1992 г. – 2015 г. в „Камаджиев Милк” – млекопреработвателно предприятие  с. Крива река

Семеен, с едно дете.

На 1 ноември 2015 е избран за Кмет на Община Нови пазар за първи мандат.

На 5 ноември 2015 г. полага клетва пред общински съвет и встъпва в длъжност.

 

 

Стая 308
Тел. 0537 / 23466, факс 0537 / 24010
e-mail: npazar@icon.bg
Приемен ден – веднъж месечно в петък от 14,00 – 17,00 часа
Записване за приемният ден на тел: 0537 / 23311
или на пропуска на общинска администрация

Програма за управление на Община Нови пазар за мандат 2015-2019 г.