Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Преброяване на населението 2011

Експресни данни за преброяване на населението 2011
06.04.2011
Пресконференция - 05.04.2011.г. Пресконференция - 05.04.2011.г.Население по години на преброяванията за периода 1990 - 2011 г. Прираст на населението в периодите мужду преброяванията - графика Население по области към 01.03.2001.г. и към 01.02.2011.г. Население по области към 01.03.2001.г. и към 01.02.2011.г. - графика Население по области и възрастови групи към 01.02.2011.г. - графика Население в областните градове към 01.03.2001.г. и към 01.02.2011 г. Население по общини и местоживеене към 01.02.2011 г. - област Шумен Население по общини и пол към 01.03.2001 г. и към 01.02.2011 г. - област Шумен Население по общини и възрастови групи към 01.02.2011 г. - област Шумен Население към 01.03.2001 г. и към 01.02.2011 г. по...