Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС
ПУП

O Б Я В Л Е Н И Е № 42/17.05.2017 год. за изработен ПУП
18.05.2017

O Б Я В Л Е Н И Е № 41/17.05.2017 год. за изработен ПУП
18.05.2017

O Б Я В Л Е Н И Е № 40/27.04.2017 год. за изработен ПУП
27.04.2017

O Б Я В Л Е Н И Е № 39/25.04.2017 год. за изработен ПУП
25.04.2017

O Б Я В Л Е Н И Е № 38/25.04.2017 год. за изработен ПУП
25.04.2017

O Б Я В Л Е Н И Е № 37/25.04.2017 год. за изработен ПУП
25.04.2017