Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС
ПУП

O Б Я В Л Е Н И Е № 80/18.08.2017 год. за изработен ПУП
21.08.2017

O Б Я В Л Е Н И Е № 79/16.08.2017 год. за изработен ПУП
17.08.2017

O Б Я В Л Е Н И Е № 78/16.08.2017 год. за изработен ПУП
17.08.2017

O Б Я В Л Е Н И Е № 77/16.08.2017 год. за изработен ПУП
17.08.2017

O Б Я В Л Е Н И Е № 76/16.08.2017 год. за изработен ПУП
17.08.2017

O Б Я В Л Е Н И Е № 75/15.08.2017 год. за изработен ПУП
15.08.2017