Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС
ПУП

O Б Я В Л Е Н И Е № 55/23.06.2017 год. за изработен ПУП
26.06.2017

O Б Я В Л Е Н И Е № 54/16.06.2017 год. за изработен ПУП
19.06.2017

O Б Я В Л Е Н И Е № 53/16.06.2017 год. за изработен ПУП
19.06.2017

O Б Я В Л Е Н И Е № 52/16.06.2017 год. за изработен ПУП
19.06.2017

O Б Я В Л Е Н И Е № 51/16.06.2017 год. за изработен ПУП
19.06.2017

O Б Я В Л Е Н И Е № 50/15.06.2017 год. за изработен ПУП
16.06.2017