Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС
Програми

Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите от Община Нови пазар - 2016
15.02.2016

Програма за управление и разпореждане с имотите -общинска собственост в община Нови пазар през 2016 г
15.02.2016

ПЛАН ЗА МЛАДЕЖТА НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА 2016 г
15.02.2016

Правилник за отпускане на еднократна финансова помощ на жителите от община Нови пазар
28.05.2012

ОБЩИНСКА ПРОГРАМА ЗА ЗАКРИЛА НА ДЕТЕТО НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА 2012 г.
10.05.2012

ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА ЧИТАЛИЩНАТА ДЕЙНОСТ В ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР ЗА 2012г
10.05.2012