Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС
Текущи

ПРОЕКТ - BG16RFOP001-2.001-0129 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – III“
24.02.2017

ПРОЕКТ - BG16RFOP001-2.001-0123 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – II“
24.02.2017

ПРОЕКТ - BG16RFOP001-2.001-0122 „Повишаване на енергийната ефективност на многофамилни жилищни сгради в гр.Нови Пазар – I
23.02.2017

ПРОЕКТ - BG16RFOP001-2.001-0009 „Подобряване на енергийната ефективност в >> сградата на общинска администрация Нови пазар
21.02.2017

ПРОЕКТ - BG16RFOP001-2.001-0048 „Повишаване на енергийната ефективност на публични и държавни сгради в гр. НОВИ ПАЗАР“
20.02.2017

ПРОЕКТ - "Интегриран план за градско възстановяване и развитие на град Нови пазар" - обновен - схема проекти и презентация!
03.04.2015