Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
РИОСВ

приложение 2, наредба ОВОС Агрозах ЕООД
11.01.2018

Приложение 2 , наредба ОВОС - „Ново стъкло” ЕАД
16.06.2017

Приложение 2 , наредба ОВОС Дюра Тайлс БГ
07.04.2017

Съобщение по чл.6, ал.9 от Наредба за ОВОС
14.11.2016

Обява за обществеността
14.11.2016

Решение N ШУ-08-EO/2014
09.07.2014