Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Всичко за COVID-19

З А П О В Е Д № 339 от 21.03.2020 год. на Кмета на Община Нови пазар, на основание чл.44, ал.1, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 год. и Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването
21.03.2020
 
№ 339
от 21.03.2020 год. гр.Нови пазар
 

             На основание чл.44, ал.1, ал.2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63, ал. 4 от Закона за здравето, във връзка със Заповед № РД-01-132 от 17.03.2020 год. и Заповед № РД-01-143 от 20.03.2020 год. на Министъра на здравеопазването


Министърът на здравеопазването издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.
20.03.2020

Здравният министър издаде заповед, с която въвежда нови противоепидемични мерки, считано от 00:00 часа на 21.03.2020 г.

 

 


Информация за българските граждани, които се намират в чужбина или планират пътуване
19.03.2020
Информация за българските граждани, които се намират в чужбина или планират пътуване

На българските граждани, които се намират в чужбина или планират пътуване, СЕ ПРЕПОРЪЧВА:

Да следят информацията, предупрежденията и съветите, които Министерството на здравеопазването и Министерството на външните работи на Република България публикуват на официалните си интернет страници.


Инициатива на г-н Георги Георгиев кмет на Община Нови пазар
19.03.2020

ОБЯВЛЕНИЕ

 

          По инициатива на г-н Георги Георгиев кмет на Община Нови пазар, считано от 19.03.2020 г. се откриват горещи телефони за доставка на хранителни продукти от първа необходимост и вземане на лекарства с готова изписана рецепта с рецептурни книжки  на трудно подвижни и болни самотноживеещи хора.


ЗАПОВЕД № РД-01-130/12.03.2020 год., на Министъра на здравеопазването
19.03.2020
Със своя Заповед № РД-01-130/12.03.2020 год., Министъра на здравеопазването, нареди всички български граждани и граждани на други държави с постоянно,

ВАЖНО!!!! Във връзка с динамично променящата се обстановка и рисковете от зараза на населението с COVID-19, кметът на Община Нови пазар – Георги Георгиев, отмени предишните си заповеди и разпореди нови
19.03.2020

 
№ 315

от 16.03.2020 год. гр.Нови пазар

 

На основание чл. 44, ал. 1, ал. 2 от Закона за местното самоуправление и местната администрация, чл. 63 от Закона за здравето, Заповед РД-01-124/13.03.2020 год., на Министъра на здравеопазването, във връзка с обявеното с решение от 13.03.2020 год. на Народното събрание на Република България извънредно положение, препоръките на Националния оперативен щаб, с цел намаляване на риска от разпространение на заболяването COVID-19 и взето решение на общинския кризисен щаб от 16.03.2020 год.

 Н А...