Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС
Полезни връзки
Народно събрание на Република България
Президент на Република България
Министерски съвет
Министерство на външните работи
Министерство на вътрешните работи
Министерство на енергетиката
Министерство на здравеопазването
Министерство на земеделието и хранитеМинистерство на икономиката
Министерство на културата
Министерство на младежта и спорта
Министерство на образованието и науката
Министерство на околната среда и водите
Министерство на отбраната
Министерство на правосъдието
Министерство на регионалното развитие и благоустройството
Министерство на транспорта, информационните технологии и съобщениятаМинистерство на труда и социалната политика
Министерство на туризмаМинистерство на финансите
Национално сдружение на общините в РБ
Национална агенция на приходите
Национален осигурителен институт
Областна администрация Шумен
Районен съд Нови пазар
Районна прокуратура Нови пазар
Районно управление Нови пазар
Районна служба по пожарна безопасност и защита на населението
МИГ Нови пазар - Каспичан
Народно читалище "Христо Ботев 1872" - Нови пазар
Училища
Детски градини
Неправителствени организации
Социални заведения