Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС
Добре дошли
/assets/Files/Pictures/home/344b.jpgОбщина Нови пазар е самоуправляваща се административно - териториална единица, с мащабна икономика, съвременна инфраструктура, модерна база за образованието, културата, здравеопазването и спорта, ефективна търговия и достъпни социални услуги. Предимствата на Нови пазар:
- Стратегическо географско разположение.
- Близост до речно пристанище и попадащ в едночасовия изохрон от морските курорти и пристанища.
- Развиваща се икономика и наличие на свободна земя и сгради.
- Образована и можеща работна сила.
- Местна власт, гарантираща спокойствието и сигурността на гражданите, обърната с лице към всички потенциални инвестори и гости на общината.    
  


/assets/Files/Pictures/home/kula.jpgНови пазар е с богати традиции в силикатната промишленост, с голям брой квалифицирани работници, които произвеждат качествени стъкларски, порцеланови и керамични изделия, предназначени за Гърция, Турция, Холандия, Русия. Успешно се развива едно сравнително ново производство -матирането на бутилки за алкохол. Наличието на изградена база и подготвени кадри предлагат отлични възможности за производството на корабни детайли и механизми. Сериозни постижения има в дървообработващата промишленост: производство на паркетни плоскости, фургони и дървени къщи, котиращи се добре на европейския пазар. Хранително-вкусовата промишленост е ориентирана основно към преработката на селскостопанска продукция. Навярно най-добри възможности за развитие дава селското столанство. Плодородната почва, благоприятният климат, липсата на замърсяващи производства, изградената система за напояване са предпоставки за ускорено развитие на земеделието и животновъдството. Нови пазар е деклариран географски регион за производство на бели вина, като най-известните маркови вина са Пино Гри и Шардоне.
 
Новини
Поздравителен адрес по случай 14 октомври, Петковден.
14.10.2017

Информация от РЗК
09.10.2017

Обявление за започнато административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на у-е по обстоятелствена проверка за имот ПИ с площ от 4408 кв.м., с идентификатор 52009.5.32 по КК и КР на гр.Н.пазар с НТП лозе в местността "Кушови"
06.10.2017

Дни на моя град - Програма
05.10.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРКА НА МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ И ИЗДАВАНЕ НА У-Е ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА ЗА ИМОТ: ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 1262 КВ.М., СЪСТАВЛЯВАЩ УПИ II-54,55 ОТ КВ.5 ПО ПЛАНА НА С.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ
29.09.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРКА НА МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ И ИЗДАВАНЕ НА У-Е ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА ЗА ИМОТ: ПИ С ПЛОЩ ОТ 529 КВ. М., С ИДЕНТИФИКАТОР 52009.502.395.1, 52009.502.395.2 И 52009.502.395.3 ПО КК И КР НА ГР.НОВИ ПАЗАР, УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №38
29.09.2017