Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС
Стратегии

ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 2014-2020 г. (Проект към 27.06.2014 г.)
31.08.2015

С Т Р А Т Е Г И Я ЗА УПРАВЛЕНИЕТО НА ОБЩИНСКАТА СОБСТВЕНОСТ
11.06.2015

ОКОНЧАТЕЛНИ ДОКУМЕНТИ ПО ОБЩИНСКИ ПЛАН ЗА РАЗВИТИЕ НА ОБЩИНА НОВИ ПАЗАР 2014-2020 г.
31.07.2014

междинна оценка на план на развитие 2007-2013 на община Нови пазар
30.05.2012

План за енергийна ефективност 2011-2013 г. на община Нови пазар
05.11.2010

Общинска стратегия за развитие на социалните услуги в община Нови пазар за периода 2010 – 2015
04.12.2009