Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Решения на ОбС

Дневeн ред и взетите решения на 40-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 30.03.2018.год.
05.04.2018

Дневeн ред и взетите решения на 39-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 23.02.2018.год.
02.03.2018

Дневeн ред и взетите решения на 38-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 26.01.2018.год.
02.02.2018

Дневeн ред и взетите решения на 37-то извънредно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 05.01.2018.год.
08.01.2018

Дневeн ред и взетите решения на 36-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 20.12.2017.год.
28.12.2017

Дневeн ред и взетите решения на 35-то извънредно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 07.12.2017.год.
12.12.2017