Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС
Решения на ОбС

Дневeн ред и взетите решения на 32-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 29.09.2017.год.
09.10.2017

Дневeн ред и взетите решения на 31-то извънредно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 15.08.2017.год.
18.08.2017

Дневeн ред и взетите решения на 30-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 28.07.2017.год.
03.08.2017

Дневeн ред и взетите решения на 29-то извънредно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 19.07.2017.год.
24.07.2017

Дневeн ред и взетите решения на 28-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 23.06.2017.год.
30.06.2017

Дневен ред и решения от 27-то извънредно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 12.06.2017.год.
21.06.2017