Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС
Решения на ОбС

Дневен ред и решения от 27-то извънредно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 12.06.2017.год.
21.06.2017

Дневeн ред и взетите решения на 26-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 26.05.2017.год.
05.06.2017

Дневeн ред и взетите решения на 25-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 28.04.2017.год.
05.05.2017

Дневeн ред и взетите решения на 24-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 31.03.2017.год.
05.04.2017

Дневeн ред и взетите решения на 23-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 22.02.2017.год.
27.02.2017

Дневeн ред и взетите решения на 22-то редовно заседание на ОбС Нови пазар, проведено на 27.01.2017.год.
03.02.2017