Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС

Обявление за заверка на молби-декларации и издаване на удостоверение по обстоятелствена проверка за имоти на ул.Люти брод № 46
21.08.2017

Обявление за заверка на молби-декларации и издаване на у-е по обстоятелствена проверка за имот в с.Жилино
15.08.2017

Обявление за заверка на молби-декларации и издаване на у-е по обстоятелствена проверка за имот в с.Писарево, ул. Мир №3
15.08.2017

Заповед РД27-124/28.07.2017г. на Областна дирекция "Земеделие" Шумен относно откриване на процедура по сключване на споразумение между собствениците и/или ползвателите на земеделски земи
11.08.2017

Обява за свободна работна длъжност Изпълнител-шофьор /шофьор на товарен автомобил
31.07.2017

Община Нови пазар приключи проект за интеграция на деца от етнически малцинства
28.07.2017
        Приключи проект „Подкрепа за интеграцията и социализацията на децата от етническите малцинства в детските градини на Община Нови пазар. Реализацията напроекта стартира на 01 октомври  2016 г. включвайкивсичките 9 детски градини на територията на общината. В рамките на проекта бяха обхванати 188 деца от различен произход на възраст от 3 до 6 години и 15 техни учители. Родителите на децата също взехаучастие в заложените проектни дейности,посещавайки периодични родителски срещи за мотивация и помощ на децата в учебния процес.                                        Реализираните форми...