Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС

Обявление за заверка на молби декларации относно сграда намираща се на улица "Ивайло" 15
28.04.2017

Обявление за заверка на молби декларации относно сграда намираща се на улица "Васил Левски" 65
28.04.2017

Заповеди от Kмета и Oбластният управител относно Пожароопасният сезон в горите
25.04.2017

Конкурс за стипендии за студенти от ромски произход
25.04.2017

СЪОБЩЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА КОНСУЛТАЦИИ по Екологична оценка на Общ устройствен план на Община Нови пазар
21.04.2017

Обявление за заверка на молби декларации относно сграда намираща се на улица "Столетов" 14
19.04.2017