Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС

Oбява по проект Подкрепа за деинституционализация на грижите за децата в Община Нови пазар
08.12.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е - Проект за СОЗ около сондаж Р-200 „Трейдфарма – Нови пазар”
08.12.2017

ИЗДАВАНЕ НА У-Е ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА ЗА ИМОТИ: ДВОРНО МЯСТО СЪС ЗАСТРОЕНА И НЕЗАСТРОЕНА ПЛОЩ ОТ 806 КВ.М., ВЕДНО С ПОСТРОЕНИТЕ В НЕГО ЖИЛИЩНА СГРАДА, ЛЯТНА КУХНЯ И ВТОРОСТЕПЕННА ПОСТРОЙКА, ЗА КОЙТО ИМОТ В ОТРЕДЕН УПИ III 85 ОТ КВ.23 ПО ПЛАНА НА С.ЖИЛИНО; ПАЗАРНО ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 732 КВ.М., ЗА КОЙТО ИМОТ Е ОТРЕДЕН УПИ IV 85 OT KВ. 23 ПО ПЛАНА НА С.ЖИЛИНО
06.12.2017

Обява за набиране на кандидати за длъжността главен експерт "ОБРАЗОВАНИЕ" в общинска администрация Нови пазар
04.12.2017

Заповеди - 4 бр. на Областна дирекция "Земеделие"-гр.Шумен РД 27-259; РД 27-258; РД 27-257; РД 27-256
01.12.2017

Обява за свободно работно място в ДГ "Калина Малина"-гр.Нови пазар-медицинска сестра
29.11.2017