Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС

Поздравителен адрес по случай 14 октомври, Петковден.
14.10.2017

Информация от РЗК
09.10.2017

Обявление за започнато административно производство за заверка на молби-декларации и издаване на у-е по обстоятелствена проверка за имот ПИ с площ от 4408 кв.м., с идентификатор 52009.5.32 по КК и КР на гр.Н.пазар с НТП лозе в местността "Кушови"
06.10.2017

Дни на моя град - Програма
05.10.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРКА НА МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ И ИЗДАВАНЕ НА У-Е ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА ЗА ИМОТ: ДВОРНО МЯСТО С ПЛОЩ ОТ 1262 КВ.М., СЪСТАВЛЯВАЩ УПИ II-54,55 ОТ КВ.5 ПО ПЛАНА НА С.СТОЯН МИХАЙЛОВСКИ
29.09.2017

ОБЯВЛЕНИЕ ЗА ЗАВЕРКА НА МОЛБИ-ДЕКЛАРАЦИИ И ИЗДАВАНЕ НА У-Е ПО ОБСТОЯТЕЛСТВЕНА ПРОВЕРКА ЗА ИМОТ: ПИ С ПЛОЩ ОТ 529 КВ. М., С ИДЕНТИФИКАТОР 52009.502.395.1, 52009.502.395.2 И 52009.502.395.3 ПО КК И КР НА ГР.НОВИ ПАЗАР, УЛ.ПАТРИАРХ ЕВТИМИЙ №38
29.09.2017