Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации
   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.


 

Структтурни фондове на ЕС

Заповед 630/20.06.2017г. относно "восъчната зрялост"
20.06.2017

Проект „Подкрепа за интеграцията и социализацията на децата от етническите малцинства в детските градини на Община Нови пазар” Ви кани на откриването на изложба
16.06.2017

С Ъ О Б Щ Е Н И Е Община Нови пазар уведомява всички граждани, че в периода 19 юни – 26 юни 2017г. при подходящи метеорологични условия в землището на гр. Нови пазар ще се извърши третиране на тревни площи срещу кърлежи и бълхи.
16.06.2017

Обявление за заверка на молби декларации относно имоти намиращи се в с. Писарево
16.06.2017

Обявление за заверка на молби декларации относно имоти намиращи се в с. Правенци
16.06.2017

ИНФОРМАЦИЯ ОТНОСНО - I.ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА НАЦИОНАЛНАТА ПРОГРАМА ЗА ЕНЕРГИЙНА ЕФЕКТИВНОСТ НА МНОГОФАМИЛНИ ЖИЛИЩНИ СГРАДИ НА ТЕРИТОРИЯТА НА ГР.НОВИ ПАЗАР, II.ИЗПЪЛНЕНИЕТО НА ОП „РЕГИОНИ В РАСТЕЖ 2014-2020”, III.ПРОГРАМА ЗА РАЗВИТИЕ НА СЕЛСКИТЕ РАЙОНИ 2014-2020, ПОДМЯРКА 7.2.
16.06.2017