Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения
Община Нови пазар приключи проект за интеграция на деца от етнически малцинства
28.07.2017

        Приключи проект „Подкрепа за интеграцията и социализацията на децата от етническите малцинства в детските градини на Община Нови пазар. Реализацията напроекта стартира на 01 октомври  2016 г. включвайкивсичките 9 детски градини на територията на общината. В рамките на проекта бяха обхванати 188 деца от различен произход на възраст от 3 до 6 години и 15 техни учители. Родителите на децата също взехаучастие в заложените проектни дейности,посещавайки периодични родителски срещи за мотивация и помощ на децата в учебния процес.


    
       


                            Реализираните форми на работа по проекта представляват занимания по интереси, съобразени с културната идентичност на децата, организиране на игрови и учебно-познавателни дейности, които да способстват за създаването на трайна нагласа в родителите за ангажираност с учебно-възпитателния процес, насърчаване на взаимното уважение, както и намаляване на безпричинното отсъствие на децата от подготвителните групи.