Проекти
Защита при бедствия
      Действия при кризисни ситуации

РСПБЗН - Нови пазар съветва!

   
При възникнала бедствена ситуация, в резултат на създали се лоши метеорологични условия, съпроводени с фактори застрашаващи живота и здравето на населението е необходимо да се обадите на телефоните на Дежурните по Общински съвет за сигурност: 053722163 и мобилен 0885302775.
  За изпълнение на неотложни аварийно-спасителни и възстановителни работи през зимния период е сформиран оперативен щаб под ръководството на Кмета на общината, а при създаване на сложна обстановка на територията на общината ще бъдат оповестявани и привлечени други специалисти за разрешаване на проблемите и овладяване на създалата се ситуация.

24- часови диспечерски центрове , при възникване на аварии :

"Енерго-Про Мрежи"АД - 070016161


"Овергаз Мрежи" АД - 080011211


"В и К Шумен" АД - 0898774808 

Структтурни фондове на ЕС
Съобщения
Кметът Камаджиев към общинското БКС: Искам Нови пазар да светне от чистота
14.07.2017

                                                Кметът на община Нови пазар Ивайло Камаджиев поиска от местната комунална служба да бъдат положени допълнителни усилия за почистването на Нови пазар. Целта е да се почистят колкото се може повече улици и затревените площи около тях. Във връзка с искането на кмета общинското БКС мобилизира целия си наличен персонал и техника. Проверка на място показа, че в различни части на града кипи трескава дейност по окосяване, сметосъбиране и сметоизвозване.                                           „Полагаме големи усилия Нови пазар да бъде по-чист и да изглежда по-добре, отколкото беше през изминалата година. За целта общинското предприятие по комунални дейности използва целия си наличен ресурс от хора и техника, за да постигне набелязаните цели. Срещаме обаче и трудности, тъй като не ни достигат хора, за да можем успешно да покрием целия град. Това налага механизиране на дейностите по благоустрояване и почистване и за целта беше закупена многофункционална косачка, която да замести, колкото е възможно ръчния труд. Предстои закупуването на още една роторна косачка. Ще се опитаме да почистим и труднодостъпните места”,  това заяви кметът Камаджиев по повод почистването на града.